Podjetje Storitve Trgovina Povezave Kontakt
Storitve
Varnost pri delu
Varnost pri delu Varnost pri delu Varnost pri delu
Varnost pri delu Varnost pri delu Varstvo pred požarom
Varnost pri delu Varnost pri delu Usposabljanje
Varnost pri delu Varnost pri delu Nevarne kemikalije
Varnost pri delu Varnost pri delu Varstvo okolja
Varnost pri delu Varnost pri delu Varnostni znaki
Varnost pri delu Varnost pri delu Sistemi vodenja
Varnost pri delu
Borzen
Telefon 0590/ 31 - 721
Telefon 041/ 52 - 61 - 62
Telefon info@varnostpridelu.si
Domov arrow_breadcrumb Storitve arrow_breadcrumb Sistemi vodenja

ISO 14001 Sistem ravnanja z okoljem


Standard ISO 14001 določa zahteve za sistem ravnanja z okoljem. Zajema celovito obvladovanje okoljskih vidikov proizvodne ali storitvene dejavnosti. Obsega tako izpolnjevanje zakonskih zahtev kot tudi uravnavanje stroškov, učinkovito izkoriščanje virov, preprečevanje onesnaževanja ter odzivanje na zahteve in pričakovanja poslovnih partnerjev organizacije, lastnikov oz. ustanoviteljev organizacije in ostale zainteresirane javnosti.

Smernice za sistem ravnanja z okoljem najdemo v standardu ISO 14001:2004, njegova uporaba pa organizaciji pomaga, da uresniči okoljevarstvena načela svoje okoljske politike. Tako lažje obvladuje morebitne nevarnosti za okolje, se nenehno izboljšuje in prilagaja novim zahtevam kupcev, trga, zakonodaje ter tudi napredku znanosti in tehnologije. Torej omogoča sistem ravnanja z okoljem organizacijam vzpostaviti red in doslednost pri reševanju okoljskih vprašanj, primerno porazdeliti sredstva, določiti odgovornosti in stalno ocenjevati ravnanje, postopke in procese.

Pomembne pridobitve z uvedbo standarda, ki prispevajo k ugledu podjetja:

 • sistemsko obvladovani varčevalni ukrepi in neposredno znižani stroški poslovanja,
 • izboljšan konkurenčni položaj na trgu,
 • povečano zaupanje javnosti, strank in poslovnih partnerjev,
 • večje zanimanje vlagateljev,
 • izboljšane delovne razmere,
 • izboljšane metode vodenja procesov,
 • upoštevanje okoljske zakonodaje na področju varstva okolja,
 • manjša poraba energije,
 • zmanjševanje odpadkov,
 • zmanjšanje tveganja ekoloških nesreč,
 • urejena okoljska dokumentacija,
 • prednost pri izbiranju primernih dobaviteljev.

ZAKAJ UVAJATI ISO 14001 S STROKOVNJAKI PODJETJA BORZEN?

Podjetje BORZEN že ima dolgoletne izkušnje tako z uvajanjem, kot tudi z vodenjem sistemov ISO. Aktivni smo v različnih industrijskih panogah, kar je prednost pri uvajanju sistema.

Pristop k uvajanju sistema:

 • podpis pogodbe,
 • pregled dokumentacije in določitev terminskega načrta uvajanja,
 • postopno uvajanje in delovni obiski,
 • priprava na certifikacijsko presojo,
 • sodelovanje na certifikacijski presoji,
 • kontrolna izvajanja ukrepov iz presoje za sledenje nenehnih izboljšav.

varnost pri delu Za dodatne informacije v zvezi z uvajanjem standarda ISO 14001 nas kontaktirajte.SISTEMI VODENJA
Nudimo vam uvajanje najnovejših sistemov vodenja.

Predstavitev O nas
Varnost pri delu Varstvo pred požarom Usposabljanje Nevarne kemikalije Varstvo okolja Varnostni znaki Sistemi vodenja