Podjetje Storitve Trgovina Povezave Kontakt
Storitve
Varnost pri delu
Varnost pri delu Varnost pri delu Varnost pri delu
Varnost pri delu Varnost pri delu Varstvo pred požarom
Varnost pri delu Varnost pri delu Usposabljanje
Varnost pri delu Varnost pri delu Nevarne kemikalije
Varnost pri delu Varnost pri delu Varstvo okolja
Varnost pri delu Varnost pri delu Varnostni znaki
Varnost pri delu Varnost pri delu Sistemi vodenja
Varnost pri delu
Borzen
Telefon 0590/ 31 - 721
Telefon 041/ 52 - 61 - 62
Telefon info@varnostpridelu.si
Domov arrow_breadcrumb Storitve arrow_breadcrumb Sistemi vodenja

ISO 9001 Sistemi vodenja kakovosti


Standard ISO 9001:2008 je izdala mednarodna organizacija ISO (International Standardization Organization).

Standard je zgrajen na načelih vodenja kakovosti, ki jih danes uporabljajo svetovno uspešne organizacije. Osredotoča se predvsem na učinkovitost sistema vodenja kakovosti pri izpolnjevanju zahtev odjemalcev. Je povzetek dobre poslovne prakse in kot tak v pomoč organizacijam, ki želijo slediti samo najboljšemu.

Namenjen je vsem vrstam organizacij, ne glede na velikost, organiziranost, proizvod ali storitev, ki želijo obvladovati in izboljševati svoje poslovanje ter povečevati zadovoljstvo svojih odjemalcev. Standard je tudi odlična osnova za nadgradnjo z ostalimi sistemi vodenja, ki jih določajo standardi kot npr. ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007.

Standard določa zahteve za sistem vodenja kakovosti (Sistem vodenja kakovosti), delovanje vodstva (Odgovornost vodstva), ravnanje z viri (Vodenje virov), izvajanje osnovne dejavnosti (Realizacija proizvoda) in nadzor (Merjenje, analize in izboljševanje). Izpolnjevanje vseh zahtev standarda omogoča organizaciji, da po uspešno zaključenem certifikacijskem postopku pridobi certifikat za sisteme vodenja kakovosti po ISO 9001:2008.

NOVOSTI STANDARDA ISO 9001:2008

Gre za četrto izdajo standarda (prva je iz leta 1987), ki bo 14. novembra 2010 v celoti nadomestila ISO 9001:2000 - do takrat bosta veljavna oba standarda. V tem obdobju boste morali za pridobitev certifikata za standard ISO 9001:2008, opraviti prehodno presojo za novi standard.

Nova  izdaja standarda predhodnega izboljšuje zlasti z večjo jasnostjo in usklajenostjo tudi z drugimi standardi sistemov vodenja. Ima le minimalne zahteve za spremembo dokumentacije, zapisov sistema vodenja kakovosti in obstoječih procesov organizacije ter ne zahteva dodatnega usposabljanja oz. je to le minimalno. Prav tako pa nima novih zahtev za sistem vodenja.

PREDNOSTI STANDARDA ISO 9001:2008

Izvajati sistem vodenja kakovosti pomeni sistematično izvajati različne aktivnosti, kot na primer:
 • določiti politiko in cilje kakovosti,
 • identificirati in določiti ključne procese za doseganje ciljev,
 • določiti in uporabiti merila za ocenjevanje uspešnosti procesov glede na cilj,
 • iskati priložnosti za izboljševanje uspešnosti, učinkovitosti in poenostavitev procesov,
 • določiti metode za preprečevanje napak, zmanjševati neskladnosti in zmanjševati delo in stroške zaradi napak,
 • nadzorovati učinkovitost izboljšav,
 • ocenjevati rezultate glede na planirane rezultate.

ZAKAJ UVAJATI ISO 9001:2008 S STROKOVNJAKI PODJETJA BORZEN?

Podjetje BORZEN že ima dolgoletne izkušnje tako z uvajanjem, kot tudi z vodenjem sistemov ISO. Aktivni smo v različnih industrijskih panogah, kar je prednost pri uvajanju sistema.

Pristop k uvajanju sistema:

 • podpis pogodbe,
 • pregled dokumentacije in določitev terminskega načrta uvajanja,
 • postopno uvajanje in delovni obiski,
 • priprava na certifikacijsko presojo,
 • sodelovanje na certifikacijski presoji,
 • kontrolna izvajanja ukrepov iz presoje za sledenje nenehnih izboljšav.

varnost pri delu Za dodatne informacije v zvezi z uvajanjem standarda ISO 9001 nas kontaktirajte.SISTEMI VODENJA
Nudimo vam uvajanje najnovejših sistemov vodenja.

Predstavitev O nas
Varnost pri delu Varstvo pred požarom Usposabljanje Nevarne kemikalije Varstvo okolja Varnostni znaki Sistemi vodenja