Podjetje Storitve Trgovina Povezave Kontakt
Storitve
Varnost pri delu
Varnost pri delu Varnost pri delu Varnost pri delu
Varnost pri delu Varnost pri delu Varstvo pred požarom
Varnost pri delu Varnost pri delu Usposabljanje
Varnost pri delu Varnost pri delu Nevarne kemikalije
Varnost pri delu Varnost pri delu Varstvo okolja
Varnost pri delu Varnost pri delu Varnostni znaki
Varnost pri delu Varnost pri delu Sistemi vodenja
Varnost pri delu
Borzen
Telefon 0590/ 31 - 721
Telefon 041/ 52 - 61 - 62
Telefon info@varnostpridelu.si
Domov arrow_breadcrumb Novice arrow_breadcrumb Novica

Pravilnik o varnosti strojev

01.07.2011

V Uradnem listu RS, št. 75 z dne 22.7.2008 je bil objavljen na podlagi Zakona o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Ur.l.RS, št. 99/04) novi Pravilnik o varnosti strojev.

Pravilnik v skladu z evropskimi predpisi določa zahteve, ki jih morajo izpolnjevati stroji, ki so dani na trg, da bi se zagotovila njihov prost pretok ter njihova skladnost z bistvenimi zdravstvenimi in varnostnimi zahtevami. V skladu s pravilnikom je stroj sklop, ki je opremljen ali namenjen za opremljanje s pogonskim sistemom, ki ne izkorišča neposredno človeške ali živalske sile, sestavljen iz povezanih delov ali komponent, med katerimi je vsaj eden gibljiv, in ki so povezani z določeno uporabo. Nadzor nad izvajanjem pravilnika opravljajo Tržni inšpektorat RS za stroje na trgu in Inšpektorat za delo za stroje v delovnem procesu ter Rudarska inšpekcija.

Pred dajanjem stroja na trg ali v obratovanje proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik zagotovi, da izpolnjuje ustrezne bistvene zdravstvene in varnostne zahteve, ki so določene v prilogi I, zagotovi ustrezna navodila, opravi postopke ugotavljanja skladnosti in pritrdi oznako CE ter sestavi ES izjavo o skladnosti v skladu s prilogo 2, ki je sestavni del pravilnika in zagotovi, da spremlja stroj. Na trg ali v obratovanje se lahko da le stroje, ki so skladni z zahtevami pravilnika. Stroj, ki nosi oznako CE in ga spremlja ES izjava o skladnosti, velja za skladnega z določbami pravilnika. Pravilnik točno določa tudi uporabo in videz oznake CE, neskladnost oznake CE, priglašene organe in postopek pri priglašenemu organu.

Na podlagi prehodne in končne določbe, je do 29. junija 2011 dovoljeno dajati na trg in v obratovanje prenosne pritrjevalne in druge udarne stroje, ki so skladni s Pravilnikom o varnosti strojev (UL RS, št. 25/06). Pravilnik začne veljati 29. decembra 2009, z dnem njegove uveljavitve pa preneha veljati Pravilnik o varnosti strojev (UL RS, št. 25/06), za namene iz zgoraj navedene navedbe, pa se uporablja do 29. junija 2011.

(Vir: Uradni list Republike Slovenije)


VARNOSTNI ZNAKI, TABLE IN NALEPKE
Izdelava in dobava vseh potrebnih znakov za vaše delovno okolje.

Predstavitev O nas
Varnost pri delu Varstvo pred požarom Usposabljanje Nevarne kemikalije Varstvo okolja Varnostni znaki Sistemi vodenja