Podjetje Storitve Trgovina Povezave Kontakt
Storitve
Varnost pri delu
Varnost pri delu Varnost pri delu Varnost pri delu
Varnost pri delu Varnost pri delu Varstvo pred požarom
Varnost pri delu Varnost pri delu Usposabljanje
Varnost pri delu Varnost pri delu Nevarne kemikalije
Varnost pri delu Varnost pri delu Varstvo okolja
Varnost pri delu Varnost pri delu Varnostni znaki
Varnost pri delu Varnost pri delu Sistemi vodenja
Varnost pri delu
Borzen
Telefon 0590/ 31 - 721
Telefon 041/ 52 - 61 - 62
Telefon info@varnostpridelu.si
Domov arrow_breadcrumb Storitve arrow_breadcrumb Sistemi vodenja

OHSAS 18001 Sistemi varnosti in zdravja pri delu


Uveljavljanje sistema poklicnega zdravja in varnosti spodbuja vedno bolj zaostrena zakonodaja, uvajanje drugačne ekonomske politike, vodenje človeških virov ter drugi ukrepi.

Sistem vodenja poklicnega zdravja in varnosti (OHSAS) je mednarodni standard, ki opredeljuje zahteve v zvezi s sistemi vodenja poklicnega zdravja in varnosti, da bi organizacije lažje obvladovale varnostna tveganja in povečale učinkovitost svojega delovanja.

Vpeljati ga je mogoče v vsako organizacijo. S pridobitvijo certifikata OHSAS 18001 posamezna organizacija dokaže, da na ustrezen način obvladuje vsa pomembna tveganja, ki izhajajo iz običajne poslovne prakse, pa tudi iz nepredvidljivih situacij.

Standard OHSAS 18001 je zasnovan tako, da ga je mogoče povezati s standardi ISO 9001, ISO 14001, ipd.

Prednosti, ki izhajajo iz pridobitve certifikata OHSAS 18001:

  • izboljšanje varnosti v organizaciji,
  • večja učinkovitost proizvodnje,
  • povečanje ugleda z izpolnjevanjem zahtev poklicnega zdravja in varnosti,
  • na primeren način vzpostavljena in dokazana zaščita zaposlenih, delovnih prostorov in lastnine.

ZAKAJ UVAJATI OHSAS 18001 S STROKOVNJAKI PODJETJA BORZEN?

Podjetje BORZEN že ima dolgoletne izkušnje tako z uvajanjem, kot tudi z vodenjem sistemov ISO. Aktivni smo v različnih industrijskih panogah, kar je prednost pri uvajanju sistema.

Pristop k uvajanju sistema:

  • podpis pogodbe,
  • pregled dokumentacije in določitev terminskega načrta uvajanja,
  • postopno uvajanje in delovni obiski,
  • priprava na certifikacijsko presojo,
  • sodelovanje na certifikacijski presoji,
  • kontrolna izvajanja ukrepov iz presoje za sledenje nenehnih izboljšav.

varnost pri delu Za dodatne informacije v zvezi z uvajanjem standarda OHSAS 18001 nas kontaktirajte.SISTEMI VODENJA
Nudimo vam uvajanje najnovejših sistemov vodenja.

Predstavitev O nas
Varnost pri delu Varstvo pred požarom Usposabljanje Nevarne kemikalije Varstvo okolja Varnostni znaki Sistemi vodenja