Skip to content
Zagotavljanje požarne varnosti v času širjenja novega korona virusa

Zagotavljanje požarne varnosti v času širjenja novega korona virusa

Ob zagotavljanju vseh predpisanih ukrepov za preprečevanje širjenja novega koronavirusa ne smemo pozabiti na vse ukrepe, ki so pomembni za preprečevanje nastanka požara v poslovnih prostorih.

Marsikje se omejujejo vstopi v poslovne prostor, ne smemo pa pozabiti, da morajo biti vsi predvideni evakuacijski izhodi še vedno prosti in prehodni, kar pomeni, da jih lahko zaklepate le v skladu s smernico SZPV 411.

V času širjenja novega koronavirusa se na področju požarne varnosti pojavlja še ena težava. Zaradi dela od doma se pojavlja odsotnost oseb, odgovornih za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije. Poskrbite, da bo v podjetju usposobljenih zadostno število odgovornih oseb za gašenje začetnih požarov in izvajanje evakuacije ter da bodo zaposleni, ki so prisotni v poslovnih prostorih podjetja, v čim večji možni meri primerno seznanjeni s postopki gašenja začetnih požarov in s pravilnim izvajanjem evakuacije.

Obveščamo vas, da je konec lanskega leta izšel nov Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti (Uradni list RS, št. 180/20). Zavezanci za izdelavo ocen požarne ogroženosti stavbe morajo ocene izdelati ali že izdelane ocene uskladiti z novim pravilnikom.

Zagotavljanje požarne varnosti

Za dodatne informacije vezane na področje varstva pred požarom (izdelava ocene požarne ogroženosti, požarnega reda, izračuna števila gasilnikov, evakuacijskih in požarnih načrtov ter usposabljanj) nas kontaktirajte.

Back To Top
Prepovedno kopiranje!